Privacy Policy

Privacyverklaring Joan’s Comfortschuim B.V.

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Joan’s Comfortschuim B.V. respecteert de privacy van haar klanten, van de bezoekers van haar website en van anderen van en over wie wij informatie ontvangen. Verwerking van persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe Joan’s Comfortschuim B.V. omgaat met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Onze identiteit en contactgegevens

Verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Joan’s Comfortschuim B.V., gevestigd aan de (1976 CL) Middenhavenstraat 34 E/F te IJmuiden. Onze contactpersoon voor privacyzaken is mevrouw A. van der Worp, bereikbaar op telefoonnummer 0255-519925, per e-mail op verkoop@schuimrubberbetaalbaar en per post op het hiervoor genoemde adres.

2. Doel en grondslag voor het registreren van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 1. Voor het uitvoeren van de tussen u en Joan’s Comfortschuim B.V. gesloten koopovereenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u de producten te leveren en garantie te bieden op de verkochte producten.
 2. In het kader van sollicitaties, trainingen en evenementen.
 3. Voor marketing- en relatiebeheer doeleinden, waaronder de website van ons bedrijf.

Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst om onze producten te leveren;
 • Gerechtvaardigd belang (beoordelen geschiktheid bij vacatures);
 • Toestemming (klantbeoordeling van het geleverde product);

3. Organisaties die uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen

Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende organisaties worden doorgegeven:

 • Derde partijen die IT-diensten verlenen en met wie Joan’s Comfortschuim B.V. een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

4. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van het leveren van producten worden bewaard voor de duur van de garantietermijn, voor de duur van de wettelijke bewaarplicht en overigens niet langer dan vereist voor het doel waarmee ze zijn verkregen.

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement worden bewaard tot uiterlijk vier weken na eindigen van deze procedure de duur van deze activiteiten.

5. Uw privacyrechten

Op basis van de wet heeft u in bepaalde gevallen het recht op:

 1. Inzage in alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen;
 2. Verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
 3. Verwijdering van uw persoonsgegevens of tijdelijke opschorting van de verwerking ervan;
 4. Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen;
 5. Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval u van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet worden nageleefd.

6. Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij treffen alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Indien wij gebruik maken van derde partijen die gegevens voor ons verwerken, sluiten wij met hen een separate overeenkomst waarin de derde moet garanderen passende en organisatorische maatregelen te nemen voor het beveiligen van uw gegevens.

7. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het registreren van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018. Wij behouden het recht voor deze te wijzigen.